Dobrowolny Program Pomocy Technicznej Camaro.

Firma Camaro oferuje pomoc techniczną w naprawie swoich produktów przez okres trzech lat od daty zakupu, polegającą na oferowaniu nieodpłatnych napraw produktów Camaro. W ramach programu nie jest oferowana wymiana produktu na inny, jedynie naprawa. Jeśli okaże się, że uszkodzenie nie jest możliwe do naprawienia lub jest zbyt rozległe i tym samym zbyt kosztowne, Camaro nie deklaruje jakiegokolwiek innego wsparcia.

Aby móc skorzystać z nieodpłatnych napraw w ramach tego programu, muszą być spełnione następujące warunki:

1. Produkt zostanie dostarczony do firmy Camaro na koszt użytkownika.

2. Dostarczony produkt musi być czysty, pozbawiony ciał obcych i nieprzyjemnych zapachów.

3. Uszkodzenie zgłoszone do naprawy musi być w swojej początkowej fazie, zaraz po powstaniu. Camaro może odmówić naprawy uszkodzeń zaniedbanych.

4. Nie podlegają nieodpłatnej naprawie uszkodzenia wynikłe z:

  1. zaniedbania użytkownika

  2. użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem

  3. nieprawidłowego przechowywania i konserwacji

  4. zużycia materiałów

  5. starzenia się materiałów

  6. wystawiania na nadmierne promieniowanie UV (np. suszenie przy bezpośrednim działaniu promieni słonecznych).