Regulamin zakupów

§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE.

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.nurkowy.com.pl oraz dokonywania zakupów za jego pośrednictwem.

 2. Właścicielem sklepu internetowego i administratorem strony jest Jacek Nowicki, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Nurkowanie i Technika „NUR-TECH” ul. Poznańska 206, 05-850 Ożarów Mazowiecki, NIP: 5212101932, REGON: 015490403.

 3. Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów jak i przedsiębiorców, dokonujących zakupu produktów w sklepie internetowym www.nurkowy.com.pl.

§ 2. KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ:

 Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poniżej wskazanych numerów telefonów oraz adresów e-mail:

 1. Adresy e-mail Sprzedawcy: sklep@nurkowy.com.pl.

 2. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 606 776 987.

§ 3. WYMAGANIA TECHNICZNE

Do skorzystania z oferty dostępnej w sklepie internetowym pod adresem www.nurkowy.com.pl niezbędne jest:

 1. urządzenie z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową;

 2. aktywne konto poczty elektronicznej;

 3. włączona obsługa plików Cookies;

 4. zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

§ 4. ZAMÓWIENIE

 1. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT 23%).

 2. Przed zakupem Kupujący ma obowiązek sprawdzić dostępność towaru, widoczną w rubryce „Szczegóły produktu”. W przypadku gdy widnieje tam informacja „Zapytaj o dostępność” Kupujący przed dokonaniem zakupu zobowiązany jest skontaktować się ze Sprzedającym i potwierdzić dostępność towaru.

 3. Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki.

 4. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo indywidualnie ustalane z Klientem.

 5. Sklep prowadzi sprzedaż tylko na terenie Polski. Warunki sprzedaży detalicznej i wysyłki towaru poza granice Polski są każdorazowo indywidualnie uzgadniane z Klientem.

 6. Czasem realizacji zamówienia jest czas od złożenia zamówienia do wysłania towaru oraz czasu potrzebnego na dostarczenie przesyłki do Klienta.

 7. Czas na dostarczenie przesyłki do Klienta jest zależny od wybranego sposobu dostarczenia towaru. Wynosi od 1 do 31 dni roboczych. W szczególnych przypadkach termin może ulec wydłużeniu.

 8. Promocje nie łączą się. Niemożliwe jest skorzystanie z kilku promocji i przecen jednocześnie. Klient ma prawo wyboru najkorzystniejszej opcji.

§ 5. PŁATNOŚĆ

 1. Płatność jest możliwa:

  1. Gotówką – w kasie przy odbiorze osobistym w siedzibie sklepu.

  2. Przelewem na rachunek bankowy Sklepu – przedpłatą.

  3. Szybką płatnością za pośrednictwem Dotpay on-line.

  4. Za pobraniem przy odbiorze przesyłki – Sklep zastrzega możliwość wyłączenia określonych produktów z tej formy płatności, dotyczy Klientów, którzy dokonali już przynajmniej jednego zakupu.

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest potwierdzenie wpływu na rachunek bankowy Sklepu oraz ostateczna akceptacja zmówienia przez Klienta.

§ 6. GWARANCJA I SERWIS

 1. Sprzedający oświadcza, iż produkty sprzedawane w sklepie internetowym www.nurkowy.com.pl są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta lub importera oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 2. Czas trwania gwarancji jest uzależniony od producenta oraz rodzaju sprzętu.

 3. Karta gwarancyjna, którą otrzymuje Klient wraz z towarem nie jest podbijana. Do przesyłki dołączone są pieczątki- naklejki, które po sprawdzeniu otrzymanego towaru należy przykleić na karcie gwarancyjnej, w miejscu oznaczonym „Pieczęć sprzedawcy”.

 4. W ciągu 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru drogą wysyłkową, Klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyny pod warunkiem, że produkt nie nosi śladów użycia.

 5. Różnice w wyglądzie między towarem prezentowanym na stronie www.nurkowy.com.pl a wyglądem towaru dostarczonego do Klienta, które wynikają wyłącznie z ustawień sprzętu użytego przez Klienta do składania zamówienia (np. odcień produktu) nie stanowią podstawy reklamacji.

 6. "W przypadku sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcami - na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego, Strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi, jak również producent, importer, sprzedawca nie udzielają gwarancji na towar."

§ 6. REKLAMACJE

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem oraz przedsiębiorcą na prawach konsumenta, z tytułu niezgodności towaru z umową na zasadach określonych w art. 43 a – 43 g Ustawy o prawach konsumenta.

 2. W przypadku wystąpienia niezgodności towaru z umową Reklamację można składać osobiście, drogą pocztową lub drogą elektroniczną na poniższe adresy: 

NUR-TECH – Sklep Nurkowy

Aleje Jerozolimskie 121/123; 02-017 Warszawa

sklep@nurkowy.com.pl

 1. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis niezgodności, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. Powyższe wskazania mają jedynie formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonej bez ich zachowania. Klient może również skorzystać z formularza reklamacyjnego stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.

 2. Klient wskazany w ust. 1, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca wskazanego w niniejszym Regulaminie.

 3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

 4. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres: NUR-TECH – Sklep Nurkowy, Aleje Jerozolimskie 121/123, 02-017 Warszawa.

§ 7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: – jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. – jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą. – może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl. – może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§ 8. DANE OSOBOWE

 1. W czasie składania zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego www.nurkowy.com.pl Klient zostaje poproszony o podanie swoich danych osobowych, w szczególności imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej w celu realizacji na jego rzecz Umowy sprzedaży.

 2. Administratorem danych osobowych Klientów przekazywanych podczas składania Zamówienia jest Jacek Nowicki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Nurkowanie i Technika „NUR-TECH”, ul. Poznańska 206, 05-850 Ożarów Mazowiecki, NIP: 5212101932, REGON: 015490403.

 3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, ich przenoszenia, a także może zwrócić się z pisemnym żądaniem ograniczenia przetwarzania lub usunięcia podanych wcześniej danych osobowych ze zbioru danych. Żądanie usunięcia danych zostanie zrealizowane, o ile nie istnieją inne podstawy do przetwarzania danych, w tym powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Dane wprowadzone przez Kupującego przy wysłaniu zapytania za pośrednictwem Serwisu można zmienić zgłaszając prośbę na adres sklep@nurkowy.com.pl.

 4. Klient ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego sprzedawcy, np. w celach marketingowych.

 5. Klient ma prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

 6.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy.

 7. Dane są ujawniane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora, tj. świadczącym usługi informatyczne, hostingowe, usługę livechat, podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, podmiotom realizującym dostawy, podmiotom realizującym usługi płatności online.

 8. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych zawiera Polityka prywatności.

§ 9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:

 • pisemnie na adres:

Jacek Nowicki

NUR-TECH – Sklep Nurkowy

Aleje Jerozolimskie 121/123

02-017 Warszawa

 1. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.

formularza odstąpienia od umowy - do pobrania

 1. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: – dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (m.in. umowa sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów – dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

 3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy. Sprzedawca nie zwraca jednak kosztów prowizji, które zostały pobrane przez serwis Dotpay w związku z płatnością za pośrednictwem tego serwisu, w sytuacji gdy Kupujący naruszył obowiązek wynikający z § 4 pkt 2. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 4. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres:

NUR-TECH – Sklep Nurkowy

Aleje Jerozolimskie 121/123

02-017 Warszawa

 1. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będącej wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 2. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 3. Od dnia 1 stycznia 2021 r., prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych powyżej oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep internetowy www.nurkowy.com.pl oraz Klienta umowy kupna-sprzedaży. Treść regulaminu zobowiązuje strony zgodnie z brzmieniem regulaminu z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeks cywilny; Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną a ponadto dla Umów Sprzedaży zawartych z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 3. Treść niniejszego regulaminu może ulec zmianie z ważnych przyczyn (m.in. zmiany w przepisach prawa). O wszelkich zmianach Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej sklepu internetowego pod adresem www.nurkowy.com.pl, która będzie zawierała wskazanie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni  od dnia ich ogłoszenia.